Η πρόταση μας για πρώθηση συναυλιών του Michael Tagkas και γενικότερα χτίσιμο του brand name συνολικά σαν καλλιτέχνη σε μηνιαία βάση.

Μερικές σημειώσεις

Το συγκεκριμένο πλάνο αναφέρεται στις υπηρεσίες της Simply Digital, οι οποίες μπορούν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση της πρώθησης της Καλλιτεχνικής Ταυτότητας του Michael Tagkas σε μηνιαία βάση, είτε να προωθήσουν μεμονομένα events/ concerts όταν αυτό προκύπτει.

  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε την προώθηση μεμονομένου event (1 μόνο concert) η επιλογή θα είναι να δημιουργήσουμε ένα γενικότερο βίντεο/ signature του Καλλιτέχνη που θα χρησιμοποιηθεί στοχευμένα για έναν μήνα πριν το Event μέσω Social Media & YouTube
  • Στην περίπτωση της γενικότερης ανάγκης μηνιαίας ανάληψης της προώθησης της Καλλιτεχνικής εικόνας του Artist, προτείνουμε ένα σύνολο διαφορετικών ενεργειών σε μηνιαία βάση, που αναλύονται στις 4 επιλεγμένες υπηρεσίες μας.