ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εβδομαδιαίες συμβουλευτικές συναντήσεις

Στις συναντήσεις αυτές με την ομάδα σας, στόχος είναι να αναλύουμε την τωρινή κατάσταση της επιχείρησής σας απο πλευράς Μάρκετινγκ, τακτικών πωλήσεων, ευκαιριών για ανάπτυξη και ανίχνευση των σημείων εκείνων που χρειάζονται αλλαγή/ προσαρμογή/ επικαιροποίηση.

Σε κάθε συνάντηση θέτουμε επόμενα ξεκάθαρα βήματα και τα αξιολογούμε κάθε εβδομάδα.

Δημιουργία πλήρες πλάνου Marketing & στρατηγικής πωλήσεων

Σκοπός είναι μετά την ανάλυση της επιχείρησής σας, να αναγνωρίσουμε την κατάλληλη επικοινωνία που χρειάζεται η επιχείρησή σας προκειμένου να αναδείξει τα Προϊόντα ή Υπηρεσίες της και να τα επικοινωνήσει στο κατάλληλο κοινό με τα πιο αποδοτικά μηνύματα.

Μέτρηση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση ενεργειών σε μόνιμη βάση

Ακόμα και αφού θέσουμε σε εφαρμογή τις νέες ιδέες, ενέργειες, τακτικές, μετράμε τα αποτελέσματα και σας εκπαιδεύουμε να το κάνετε και οι ίδιοι, προκειμένου να μπορείτε να κρίνετε την αποτελεσματικότητα τους.

                                        

Πρόσβαση σε όλα τα Online εργαλεία της Simply Digital

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας προσφέρουμε σε όλη τη διαδικασία επιχειρηματικής εξέλιξης την εξειδίκευση των συνεργατών της Simply Digital σε τομείς όπως γραφιστικές ανάγκες, social media, web development..