ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εβδομαδιαίες συμβουλευτικές συναντήσεις

Στις συναντήσεις αυτές με την ομάδα σας, στόχος είναι να αναλύουμε την τωρινή κατάσταση της επιχείρησής σας απο πλευράς Μάρκετινγκ, τακτικών πωλήσεων, ευκαιριών για ανάπτυξη και ανίχνευση των σημείων εκείνων που χρειάζονται αλλαγή/ προσαρμογή/ επικαιροποίηση.

Σε κάθε συνάντηση θέτουμε επόμενα ξεκάθαρα βήματα και τα αξιολογούμε κάθε εβδομάδα.

Δημιουργία πλήρες πλάνου Marketing & στρατηγικής πωλήσεων

Σκοπός είναι μετά την ανάλυση της επιχείρησής σας, να αναγνωρίσουμε την κατάλληλη επικοινωνία που χρειάζεται η επιχείρησή σας προκειμένου να αναδείξει τα Προϊόντα ή Υπηρεσίες της και να τα επικοινωνήσει στο κατάλληλο κοινό με τα πιο αποδοτικά μηνύματα.

Μέτρηση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση ενεργειών σε μόνιμη βάση

Ακόμα και αφού θέσουμε σε εφαρμογή τις νέες ιδέες, ενέργειες, τακτικές, μετράμε τα αποτελέσματα και σας εκπαιδεύουμε να το κάνετε και οι ίδιοι, προκειμένου να μπορείτε να κρίνετε την αποτελεσματικότητα τους.

                                        

Πρόσβαση σε όλα τα Online εργαλεία της Simply Digital

Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας προσφέρουμε σε όλη τη διαδικασία επιχειρηματικής εξέλιξης την εξειδίκευση των συνεργατών της Simply Digital σε τομείς όπως γραφιστικές ανάγκες, social media, web development..

                                                   

7 Free Microsoft Courses to Master AI in 2024

Unleash the Power of AI: 7 Free Microsoft Courses to Launch Your AI Journey in [...]

4 Tips to Start Monetizing Your Knowledge in 2024

In an era dominated by digital innovation, the value of knowledge has never been higher. [...]

14 A.I. Tools to Start A Business Today!

Want to start a business but you don’t know where to start? Then keep on [...]

Best Way to Invest in Startups in 2023 for Passive Income

Are you tired missing the opportunities for the next Facebook, the next Uber, or the [...]

5 FREE ΑΙ Websites that will blow your mind!

I know you love artificial intelligence as much as I do! So in this video [...]

How I Exploded my TikTok Fast – 9 Secrets for 2 Million Followers in 1 Year

You keep asking how I managed to reach so many followers and what are the [...]

500 FREE TOOLS that should be illegal – 5 websites

I know that you love free websites and free tools! To make your business life [...]

5 Underrated income ideas- Make $5- $10K per month!

If you are looking for side hustles that can bring you money and you are [...]