Τι περιλαμβάνει το πλάνο προώθησης Instagram profiles

Επιλογή Benchmarks λογαριασμών

Επιλέγουμε λογαριασμούς που έχουμε σαν «πρότυπο» προκειμένου να ακολουθήσουμε μια παρόμοια λογική δημοσιεύσεων, κρατώντας πάντα την μοναδικότητα και τα στοιχεία του ατόμου που θέλουμε να προωθήσουμε.

Διαφήμιση μέσω Instagram Ads

Αξιοποιούμε τη δυνατότητα διαφήμισης μέσω Instagram προκειμένου να απηχήσουμε τα μηνύματα μας και τις δημοσιεύσεις μας σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό, πάντα στοχεύοντας συγκεκριμένα δημογραφικά.

Editing Φωτογραφιών & Δημιουργία Video

Αναδεικνύουμε το πρωτογενές υλικό που έχουμε απο τον χρήστη ώστε να έχουμε ένα ενιαίο Look & feel, αλλά και να εντυπωσιάσουμε το κοινό μας με μοναδικό και eye-catching περιεχόμενο

Reporting & Ανάλυση στατιστικών του λογαριασμού

Αναλύουμε σε μηνιαία βάση δημογραφικά/ insights/ engagement/ βασικές μετρήσεις του λογαριασμού προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα και να κάνουμε Optimize τις δημοσιεύσεις και διαφημίσεις.

Διαγωνισμοί και τεχνικές Engagement

Στόχος είναι μια ενεργή κοινότητα που αλληλεπιδρά με τον λογαριασμό και δεν ακολουθεί απλά. Εφαρμόζουμε συγκεκριμένες τεχνικές engagement προκειμένου να αυξήσουμε τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση (commenting/ liking/ messaging).